Realisatie

Nadat er een goed plan gemaakt is en begonnen is aan de voorbereiding, wordt overgegaan op realisatie van het project. In overleg met u maken wij een redelijke planning. Wij zorgen ervoor dat wij werkzaamheden (gefaseerd of niet) van begin tot eind afronden zonder langdurige pauzes tussendoor. Wij proberen u altijd zo goed als mogelijk op de hoogte te houden van onze planning. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u zelf de ruimte in kan nemen in het project die u graag wilt. Bij het ene project maken wij alle keuzes zelf, bij een ander project doen we alles in goed overleg. Wij doen er alles aan om ons team zo te sturen dat u kunt participeren in de realisatie zoals u wenst.

Inlichting

Omdat realisatie van een project vaak gepaard gaat met grote transporten en meer geluid dan omwonenden gewend zijn, zorgen wij ervoor dat uw buurtbewoners op de hoogte worden gebracht van het project. Hierin staat aangegeven dat mocht de overlast erger worden ervaren dan wat ‘normaal’ zou zijn voor dergelijke werkzaamheden, contact kan worden opgenomen met ons. Zo informeren wij de buurtbewoners en voorkomen we dat uw buren bij u komen klagen over overlast.

Werken met vrijwilligers

Bij sommige projecten werken we met vrijwilligers. Denk hierbij aan groene schoolpleinen en beleef- en beweegtuinen. Vele handen maken licht werk en het gaat hierbij om projecten met een relatief krap budget voor grove, uitdagende werkzaamheden. Wanneer wij werken met vrijwilligers (opa’s, oma’s, vaders, moeders, leerlingen van een groene school, bewoners van een AZC) maken wij direct duidelijk dat wij het aanspreekpunt zijn, maken we onze regels gedurende de werkzaamheden kenbaar en bepalen wij wat er op welk moment waar gebeurt. Dit doen wij om de veiligheid voor een ieder te kunnen waarborgen. Wij genieten ontzettend tijdens deze gezamenlijke werkzaamheden. We vinden het fijn om anderen te laten zien hoe belangrijk groen is en hoe het voelt om met en in het groen te werken.