Onderhoud en Service

De kwaliteit waaraan groen moet voldoen, is nergens vastgelegd. Toch scharen wij onderhoud onder één van onze meest belangrijke werkzaamheden. Onderhoud is ontzettend belangrijk voor het behoud van kwaliteit. Dat geldt voor het groen buiten, maar zeker ook voor het groen binnen.

In Nederland kennen we gelukkig wel de zogenaamde ‘onderhoudsplicht’. Hierbij zijn de volgende punten van kracht:

  • Wet Natuurbescherming (2017, vervangt o.a. Flora- en Faunawet van 2002): de doelstelling van deze wet is de bescherming en behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. Activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten zijn in principe verboden. Deze wet kan per provincie afwijken.
  • Zorgplicht flora en fauna: houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende (en dus niet alleen de beschermde) dieren en planten en hun leefomgeving. Dit is een algemene gedragseis die voor iedereen geldt.
  • Zorgplicht veiligheid: staat beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat bijvoorbeeld de zorgplicht over bomen wanneer u deze in eigendom heeft: we moeten voorkomen dat er schades optreden aan anderen en/of andermans bezit. Doen we dat niet, dan kan er een eventuele schuldaansprakelijkheid worden weerlegd.

De onderhoudsplicht richt zich met name op de effecten naar buiten toe: bescherming en veiligheid voor mens en dier. Maar onderhoud aan groen is ook goed voor kwaliteitsbehoud. Het stimuleert de groei en voorkomt problemen op latere leeftijd oftewel: snoeien zorgt voor het gunstig beïnvloeden van de plant zodat de plant beter bloeit of groeit.

Service

Naast onderhoud buiten en binnen bieden wij ook diverse diensten aan. Kijk hier voor ons dienstenoverzicht.